card

Танд хөшиг хэрэгтэй байна уу?

Бид бүх төрлийн чанартай оффисын хөшгийг захиалгаар очиж хийж, угсарч, суурилуулж байна.

89834343,91834343

Үнийн санал авах

Үнийн санал авах доорх мэдээллийг бөглөж бидэнд илгээнэ үү. Бид таньтай иргэж холбогдох болно.

ЗАХИАЛГА АВАХ / ҮНЭ ТОХИРОЛЦОХ

Манайхруу залгаж захиалга өгсөний дараа бид тантай холбогдож хийгдэх ажлын талаар мэдээлэл авч үнэ хөлсийг тохиролцож ажлыг эхлүүлнэ.

ХЭМЖИЛТ УГСРАЛТ / СУУРИЛУУЛАЛТ

Хийгдэх ажил үнэ хөлс тохиролцсоны дараа бид газар дээр очиж хэмжилт угсралын ажлыг даруй эхлүүлэх бөгөөд суурилуулалт хийж дуусгана.

ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГӨХ / СЭТГЭЛ ХАНАМЖ

Төлбөр тооцоог эцэслэж ажлын хүлээлгэн өгнө. Бид ажлаа ямагт чанартай хийж гүйцэтгэдэг бөгөөд үйлчилүүлэгчдээ сэтгэл ханамжтай байлгахыг үргэлж зорьдог

Гүйцэтгэсэн ажилууд

Бусад ажилууд